https://www.sanktignatiospress.com

Välkommen till Sankt Ignatios Förlag
Vi producerar böcker, event och annan media inom områdena utbildning, kultur och samhälle utifrån en ortodox-kristen profil.

Några av produkterna som är på gång:

Vem är Svensk? Om osäkerhetens villkor för demokrati!
Sankt Ignatios Förlag planerar att ge ut antologin Vem är svensk: Om osäkerhetens villkor för demokrati i december 2021.

Antologin är ett resultat av ett projekt med samma namn stöttat av Folkbildningsrådets extra anslag för insatser för demokrati under 2019 och är ett samarbeta med Paideia Folkhögskola. Antologin tar sin utgångspunkt i Hannah Arendts tänkande men ger flera perspektiv på demokrati från dessa två livsvärldar, den ortodoxa-kristna och den judiska.

Vax och Guld
Sankt ignatios Förlag planerar att publicera en teologi- och kulturtidskrift: ’Vax & Guld’ där det första numret är ute i januari 2022.

Tidskriften kommer att innehålla nyheter om den ortodoxa världen, analyser av och reflektion kring kultur och samhälle, intervjuer med ledande kännare, akademiker och tänkare samt innehållsrika och tankeväckande recensioner och kommentarer. Vi vill att den ska hjälpa den ortodoxa gemenskapen att hitta en röst – och bidra till det livliga kulturella och intellektuella samtalet i Skandinavien och Europa. Vi hoppas att tidskriften kommer att bli innehållsrik, intressant, stimulerande och rolig!

Bokcafé – mötesplatser för unika kulturer
Under våren kommer vi även öppna ett bokcafé på Nyköpingsvägen 22 i Södertälje. Har ser vi en möjlighet att ha författarkvällar, utställningar och erbjuda informella mötesplatser för kultur, samhälle och religioner för att modelera integration som bejakande av den unika kulturen ett mångkulturellt samhälle på det lokala planet.

Kontakt
Förläggare och ansvarig för bokcafét

Makrina Ellnemyr-Hjälm

makrina.ellnemyr@sanktignatiospress.com
VD

Daniel Öhrvall

daniel.ohrvall@sanktignatiospress.com